วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2567 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสะเดา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปั้นำ้อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปั้นำ้อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้าน นางประทีป ชาติบุปผา ถึงประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง