วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
18  ส.ค. 2566
โครงการจัดซื้อเสาอากาศรับ-ส่งวิทยุ (TOWER) สูง 21 เมตร หน้า 12 นิ้ว ท่อนละ 3 เมตร 7 ท่อน เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ทาสีไฟเบอร์กลาสขาว/แดง สลิง 9 เส้น ตอม่อ ขนาด 1x1x1 เมตร 4 จุด ไฟกะพริบสีแดง ปลายเสา 1 ชุด ชุดล่อฟ้า กาวด์ทองแดง แท่นกราวด์ 4 จุด
18  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง