วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต(พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องปั้นกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงสนาม วันชิงชนะเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง