วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านหนองขวาว
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดจากการใช้งาน ภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมเทพื้นคสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 บ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง