วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาว่อมไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อผ้าม่านกันแดดม่านจีบรางMและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม จำนวน 6 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเทียนพรรษาและสังฆทานผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดหน้าต่างบานเลื่อนกระจก หรือแบบทึบ มีชั้นเก็บเอกสารอย่างน้อย 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนางหยุด บรรลุสุข - ไปทางที่พักสงฆ์ไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนางสมพงษ์ สายทะเล - ไปทางบ้านนางสีดา คงมั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก OKI Toner for B412/B432) จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง