วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง