วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร และ จ้างเเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ (หนองเบง) หมู่ที่ 7 บ้านสำโรง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง จำนวน 63 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง จำนวน 42 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง จำนวน 47 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ จำนวน 54 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางบ้านนายจิรายุทธ ลักขษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง