วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 9717 สุรินทร์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินถม บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (สายทางจากบ้านนายพงษ์พิทักษ์ ฉิมงาม - ไปทางที่นานางแจ่ม วงศ์สุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการ อบต.บะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (ไปทางบ้านสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง