วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำกระสอบทรายพร้อมค่าแรงจัดตั้งแนวทางป้องกันนำ้ท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนายสมจิตร ตลับทอง ถึงไปทางหนองยางบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ รอบหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง