วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนางยวง เกษแก้ว ถึง แยกบ้านยางเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง