วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) สายทางภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางจากถนน คสล.เดิม ถึงไปทางบ้านนายจิต ชาญศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจรลงดินถม) บ้านบะ หมู่ที่ 1 (สายทางจากบ้านนายวุฒิพงษ์ ชาญศรี ถึง ไปทางบ้านนางสม สุขยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง