วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนายสมจิตร ตลับทอง ถึงไปทางหนองยางบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ รอบหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ อบต.บะ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
23  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (เสริมผิวจราจรหินคลุก) หมู่ที่ 1 บ้านบะ, หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง