วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะ บ้านบะ หมู่ที่ 1, บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2, บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 , บ้านปรีง หมู่ที่ 10,15,11, บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 , บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 , บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
3  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะ บ้านบะ หมู่ที่ 1, บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2, บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 , บ้านปรีง หมู่ที่ 10,15,11, บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 , บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 , บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
1  มี.ค. 2566
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบะ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.99-011 สายทางบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ - ไปทางบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 18 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ Network แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง