วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมสำคัญของอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมสำคัญของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จัดซื้อของรางวัลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อของรางวัลการร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง