วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันชิงชนะเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา สนามกรีฑาและสถานที่จัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาปประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดจากการใช้งานภายในตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อผ้าประดับขนาดยาว 60 หลา จำนวน 12 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 33 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร สายทางภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้ออุปกรณืคัดแยกขยะอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง