วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2562
27  พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
27  พ.ย. 2561
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิดนมจืดยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1-6
26  พ.ย. 2561
ซื้อกระจกโค้งจราจร หรือกระจกนูน จำนวน ๘ จุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง