วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านผางเก่า ถึงไปทางบ้านหนองขวาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนายสมบูรณ์ หอมจันทร์ ถึงไปทางเมรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากหน้าหมู่บ้าน ถึงไปทางวัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนน คสล.เดิม บ้านสำโรง ถึงไปทางบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง