วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
ซื้อกรวยจราจร ขนาด 70 เซนติเมตร แถบสะท้อนแสง 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง ถึง ถนนคสล.เดิม บ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อแผ่นไม้อัดยาง 4 มม. เกรด A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. พร้อมโครง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง ถึง ถนนคสล.เดิม บ้านเฉนียง
13  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดีทีวี LED TV จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง