วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาชุดอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (ลงดินถม) บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (สายทางจากถนนลาดยาง ถึง ไปทางหนองอีเลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (ลงดินถม) บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนายสถิตย์ ปานเพ็ชร ถึง ไปทาง รพ.สต.บะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเครื่องสูบน้ำบ้านหนองสิมและบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการทาสีเพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง