วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมขุดร่องระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 (หลังโรงเรียนบ้านบะ) ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถมดินคันทางระบายน้ำ คสล.ห้วยระวี บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางทิศเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน(ลงดินลูกรัง เสริมผิวจราจรหินคลุก) สายทางบ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อแต่งหน้า ทำผม สวมใส่เครื่องประดับ แต่งตัวชุดผ้าไหมลายโฮลหรือลายพื้นบ้านของชาวตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์สำหรับจัดนิทรรศการ โต๊ะสำหรับสำหรับสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าไหมพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างห้องนำ้/ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างห้องนำ้ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง