วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กเล็กอายุ 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กเล็กอายุ 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กเล็กอายุ 3-4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2
19  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสม ผมสองชั้น ถึง บ้านนางเทียนทอง ลักขษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง