วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนนคสล.เดิม บ้านผางเก่า - ไปทางบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องกรองน้ำระบบอัตโนมัติพร้อมสารกรองและเครื่องปั้มน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนายไพศาล ชาญศรี - ไปทางวัดโพธิ์หิมวันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากถนนคสล.เดิม - ไปทางบ้านจ่าสิบเอกบุญวาส ศรีไตรลืม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (ลงดินถม) บ้านปรีง หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยาง ถึง ไปทางหนองกันจาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง