วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากถนนคสล.เดิม บ้านผางเก่า ถึง ถนนคสล.เดิม บ้านโนนสูง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมเทพื้น คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5
29  เม.ย. 2562
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องสำนักงานกองการศึกษา
18  เม.ย. 2562
วัสดุการศึกษา จำนวน 47 รายการ
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านนายบัญชี ยังมี ถึง บ้านนายจันที เชิดชู บ้านบะ หมู่ที่ 1
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ อบต.บะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง