องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ส่งมอบตู้ราชสีห์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2
  โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพ...
<<
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

 

การใช้บริการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554