องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ [ 4 เม.ย. 2562 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 29 ต.ค. 2561 ]
3 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ต.ค. 2561 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ย. 2561 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 7 พ.ค. 2561 ]
6 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ค. 2561 ]
7 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 2 พ.ค. 2561 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 เม.ย. 2561 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 มี.ค. 2560 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 ธ.ค. 2558 ]
 
หน้า 1|2