องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]70
2 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]24
4 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]23
5 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 21 มี.ค. 2566 ]35
6 แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)และผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]24
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2525 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ [ 13 มี.ค. 2566 ]22
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]49
9 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลบะ [ 17 ต.ค. 2565 ]76
10 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2565 ]7
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุตามประกาศ ประจำปี2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]57
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]192
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 มิ.ย. 2565 ]172
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 16 มิ.ย. 2565 ]133
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) [ 25 พ.ค. 2565 ]202
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2565 ]283
17 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]165
18 แจ้งเตือน ชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนเมษายน 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]143
19 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 21 เม.ย. 2565 ]18
20 รายงานผลสรุปข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]149
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9