องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะเรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]20
3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]21
4 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]20
5 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]19
6 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]38
7 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.5 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]30
8 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]28
9 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.7 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]29
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.14 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]30
11 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) นอกเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]33
12 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]24
13 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.9 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]23
14 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.11 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]23
15 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.12 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]25
16 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.13 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]25
17 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ม.15 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]25
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะเรื่องแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 29 ต.ค. 2563 ]23
19 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 29 ต.ค. 2563 ]22
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]24
 
หน้า 1|2|3|4