องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

กองช่าง


นายรัชพล  คงทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร: 094-935-6373

 


 

นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์

 
นายช่างโยธา

 
โทร:084-833-2942


พนักงานจ้างภารกิจ


 
นายจิรารันต์  ผายสุวรรณผู้ช่วยนายช่างโยธา


พนักจ้างเหมาบริการ


 นายกันต์พจน์  ชาญศรีจ้างเหมาบริการบุคคล (ช่างไฟฟ้า)