องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

กองช่าง


นายปราโมทย์  จงกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:085-656-1902,082-147-5692

 


 

นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์

 
นายช่างโยธา

 
โทร:084-833-2942

พนักงานจ้าง

 นายจิรารันต์   ผายสุวรรณ

ผู้ช่วยช่างโยธา

โทร:087-244-4461