องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
กองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร: .................................

 


 

นายธนวัฒน์ เพชรจันทร์

 
นายช่างโยธา

 
โทร:084-833-2942


พนักงานจ้างภารกิจ


 
นายจิรารันต์  ผายสุวรรณผู้ช่วยนายช่างโยธา


พนักจ้างเหมาบริการ


 


-ว่าง-จ้างเหมาบริการบุคคล (ช่างไฟฟ้า)