องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
  ส่งมอบตู้ราชสีห์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 [วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 33]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์กา...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการ จัดการขยะตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 114]
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 134]
 
  โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลู...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 118]
 
  นายอำเภอท่าตูมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าห...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 97]
 
  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมการเตรียมค...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 108]
 

หน้า 1|2|3|4|5