องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล เพื่อจ...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการซ้อมแผนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2566[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีม ...[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 16]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 27]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้า...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ...[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 10]
 
  กีฬาประเพณีตำบลบะครั้งที่ 19[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 19]
 
  จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทางบ้านเฉนี...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาปร...[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบะจัดทำแผนการดำ...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 17]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6