องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติ่ม(ครั้งที่2/2565) [ 16 ก.ย. 2565 ]46
2 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติ่ม(ครั้งที่2/2565) [ 16 ก.ย. 2565 ]41
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]69
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]69
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่1 [ 27 มิ.ย. 2565 ]73
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม(ครั้งที่1) [ 27 มิ.ย. 2565 ]74
7 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]219
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]182
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]265
10 เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]223
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]244
12 เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]203
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 2562 ]198
14 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 2562 ]185
15 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]182
16 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]210
17 ส่วนที่ 1-6 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 [ 24 ม.ค. 2557 ]246
18 รายละเอียดโครงการ 2557-2559 [ 24 ม.ค. 2557 ]218