องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ปีงบประมาณ 2557 [ 4 ต.ค. 2557 ]
2 แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) ปีงบประมาณ 2557 [ 4 ต.ค. 2557 ]
3 แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม 1) [ 4 ต.ค. 2557 ]
4 แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม2) [ 4 ต.ค. 2557 ]
5 แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม3) [ 4 ต.ค. 2557 ]
6 แบบรายงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]