องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566(จำนวน 1 โครงการ) [ 18 ส.ค. 2566 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จัดซื้อเสาอากาศรับ-ส่งวิทยู) [ 18 ส.ค. 2566 ]5
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 พ.ค. 2566 ]18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ [ 11 เม.ย. 2566 ]20
5 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 7 มี.ค. 2566 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]30
7 แผนการจัดหาพัสดุ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]22
8 แผนการจัดหาพัสดุ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]19
9 แผนการจัดหาพัสดุ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]24
10 แผนการจัดหาพัสดุ กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]23
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]36
12 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2565 ]45
13 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ [ 24 พ.ย. 2565 ]44
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]42
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำนวน 1 โครงการ) [ 20 ต.ค. 2565 ]56
16 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ปีงบประมาณ 2557 [ 4 ต.ค. 2557 ]197
17 แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) ปีงบประมาณ 2557 [ 4 ต.ค. 2557 ]245
18 แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม 1) [ 4 ต.ค. 2557 ]194
19 แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม2) [ 4 ต.ค. 2557 ]240
20 แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม3) [ 4 ต.ค. 2557 ]184
 
หน้า 1|2