องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]20
2 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร [ 9 มี.ค. 2566 ]21
3 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]20
4 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 มี.ค. 2566 ]26
5 คู่มือปฏิบัติงาน ปี2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]127
6 คู่มือสำหรับประชาชน2565 [ 2 ก.พ. 2564 ]21
7 คู่มือปฏิบัติงาน ปี2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]239
8 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 มิ.ย. 2562 ]196
9 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 26 มิ.ย. 2562 ]188
10 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท (ต่อ) [ 26 มิ.ย. 2562 ]195
11 คู่มือประชาชน [ 26 มิ.ย. 2562 ]217
12 คู่มือประชาชนก่อสร้าง-รื้อถอน-ดัดแปลง [ 21 ก.ค. 2558 ]202
13 คู่มือประชาชนขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]351
14 คู่มือประชาชนถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]198
15 หนังสือมอบอำนาจ [ 21 ก.ค. 2558 ]206
16 หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]195