องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]75
2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 มิ.ย. 2562 ]69
3 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 26 มิ.ย. 2562 ]66
4 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท (ต่อ) [ 26 มิ.ย. 2562 ]66
5 คู่มือประชาชน [ 26 มิ.ย. 2562 ]76
6 คู่มือประชาชนก่อสร้าง-รื้อถอน-ดัดแปลง [ 21 ก.ค. 2558 ]72
7 คู่มือประชาชนขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]73
8 คู่มือประชาชนถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]82
9 หนังสือมอบอำนาจ [ 21 ก.ค. 2558 ]74
10 หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]70