องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
กองคลัง


นายประสิทธิ์    พันธ์สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร:084-834-3144


นางสาวนันท์ลภัส  จันทร์เจริญ
นายนิพนธ์    ศรีปุชัยนนท์
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
โทร:087-953-3865
โทร:086-253-1690
โทร:.......................
พนักงานจ้างภารกิจ

 

นางเทียนทอง  ลักขษร นายศิริศักดิ์   จำปาทอง

นางสุทธิลักษณ์  ขจรเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร:087-440-9781
โทร:062-170-3748
โทร:087-962-6244นางสาวสำรวย  จำปาทอง


พนักจ้างเหมาบริการ

โทร:086-006-3544