องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 604 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จัดซื้อเสาอากาศรับ - ส่งวิทยุ) [ 24 ส.ค. 2566 ]8
2 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โรงจอดรถดับเพลิง) [ 23 ส.ค. 2566 ]10
3 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 21 ส.ค. 2566 ]15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) [ 21 ส.ค. 2566 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกวดราคาซึ้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]17
7 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง (ทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.99-004) บ้านปรีง หมู่ที่ 11 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 8 มิ.ย. 2566 ]26
8 แบบปร.4-ปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง (ทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.99-004) บ้านปรีง หมู่ที่ 11 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 8 มิ.ย. 2566 ]22
9 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนดินถม บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2(สายทางจากบ้านนายพงษ์พิทักษ์ ฉิมงาม-ไปทางที่นานางแจ่ม วงศ์สุนทร) [ 24 เม.ย. 2566 ]25
10 แบบ ปร.4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนดินถม บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2(สายทางจากบ้านนายพงษ์พิทักษ์ ฉิมงาม-ไปทางที่นานางแจ่ม วงศ์สุนทร) [ 24 เม.ย. 2566 ]25
11 แบบ ปร.5 ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนดินถม บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2(สายทางจากบ้านนายพงษ์พิทักษ์ ฉิมงาม-ไปทางที่นานางแจ่ม วงศ์สุนทร) [ 24 เม.ย. 2566 ]22
12 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (ไปทางบ้านสำโรง) [ 24 เม.ย. 2566 ]23
13 แบบ ปร.4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (ไปทางบ้านสำโรง) [ 24 เม.ย. 2566 ]19
14 แบบ ปร.5 ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (ไปทางบ้านสำโรง) [ 24 เม.ย. 2566 ]23
15 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการ อบต.บะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 24 เม.ย. 2566 ]21
16 แบบ ปร.4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการ อบต.บะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 24 เม.ย. 2566 ]23
17 แบบ ปร.5 ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการ อบต.บะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 24 เม.ย. 2566 ]20
18 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 31 มี.ค. 2566 ]20
19 แบบ ปร.4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 31 มี.ค. 2566 ]20
20 แบบ ปร.5 ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ชำรุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 31 มี.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31