องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 495 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 จากถนนคสล.เดิม - ไปทางบ้านจ่าสิบเอกบุญวาส ศรีไตรลืม [ 31 พ.ค. 2564 ]1
2 แบบ ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 จากถนนคสล.เดิม - ไปทางบ้านจ่าสิบเอกบุญวาส ศรีไตรลืม [ 31 พ.ค. 2564 ]0
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบะ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายไพศาล ชาญศรี - ไปทางวัดโพธิ์หิมวันต์ [ 31 พ.ค. 2564 ]0
4 แบบ ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบะ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายไพศาล ชาญศรี - ไปทางวัดโพธิ์หิมวันต์ [ 31 พ.ค. 2564 ]0
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากถนนคสล.เดิม บ้านผางเก่า ถึงไปทางบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 [ 31 พ.ค. 2564 ]0
6 แบบ ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 จากถนนคสล.เดิม บ้านผางเก่า ถึงไปทางบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 [ 31 พ.ค. 2564 ]0
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถนนคสล.ม.2,ถนนคสล.ม.1,ถนนคสล.ม.12) [ 24 พ.ค. 2564 ]2
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ - บ้านขวาว หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง [ 28 เม.ย. 2564 ]20
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 - บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ [ 20 เม.ย. 2564 ]22
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 จากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง [ 16 เม.ย. 2564 ]15
11 แบบ ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 จากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง [ 16 เม.ย. 2564 ]15
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสมบูรณ์ หอมจันทร์ ถึง ไปทางเมรุบ้านโนนสูง [ 16 เม.ย. 2564 ]15
13 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสมบูรณ์ หอมจันทร์ ถึง ไปทางเมรุบ้านโนนสูง [ 16 เม.ย. 2564 ]15
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 จากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางถนนลาดยาง [ 16 เม.ย. 2564 ]16
15 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 จากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางถนนลาดยาง [ 16 เม.ย. 2564 ]15
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งาน 3 โครงการ) [ 8 เม.ย. 2564 ]15
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 - บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2564 ]28
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 จากถนนคสล.เดิม - ไปทางถนนลาดยาง [ 24 มี.ค. 2564 ]23
19 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 จากถนนคสล.เดิม - ไปทางถนนลาดยาง [ 24 มี.ค. 2564 ]23
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง - ไปทางถนนคสล.เดิม บ้านเฉนียง [ 24 มี.ค. 2564 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25