องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 550 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 2 โครงการ) [ 20 มิ.ย. 2565 ]9
2 ตารางแสดงวงเงินประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านนายลี แสนดี ถึงไปทางบ้านเม็น คำแหง [ 7 มิ.ย. 2565 ]13
3 ตารางแสดงวงเงินประมาณโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 จากหนองตะโก - ถึงไปทางหนองสัมพาน [ 7 มิ.ย. 2565 ]14
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 2 โครงการ) [ 2 มิ.ย. 2565 ]15
5 ตารางแสดงวงเงินประมาณโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สายทางภายในตำบลบะ อำเภอท่าตุม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 สาย [ 23 พ.ค. 2565 ]18
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายทางภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 สายทาง [ 19 เม.ย. 2565 ]49
7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]51
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บะ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 23 มี.ค. 2565 ]61
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]49
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4- บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 21 ก.พ. 2565 ]81
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (สีเขียว) Community Isolation (CL) และปรับปรุงบริบททั่วไป [ 17 ก.พ. 2565 ]80
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (สีเขียว) Community isolation (CI) และปรับปรุงบริบททั่วไป ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 17 ก.พ. 2565 ]77
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 1 ก.พ. 2565 ]93
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]60
15 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]53
16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]52
17 เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]45
18 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]54
19 แบบปร.4โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 จากคลองอีสานเขียว - ไปทางบ้านโนนดินแดง [ 8 ก.ย. 2564 ]137
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปลี่ยนแปลง โครงการซ่อมแซมถนนเสริมหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ย. 2564 ]137
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28