องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 424 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบ ปร.4 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 สายทางจากบ้านนายวิโรจน์ ห่วงประโคน ถึงไปทางบ้านนายลัย สามพุดซา [ 25 พ.ค. 2563 ]1
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 สายทางจากบ้านนายวิโรจน์ ห่วงประโคน ถึงไปทางบ้านนายลัย สามพุดซา [ 25 พ.ค. 2563 ]2
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 25 พ.ค. 2563 ]1
4 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 25 พ.ค. 2563 ]0
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12) [ 21 พ.ค. 2563 ]0
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์(โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 984 ถุง) [ 7 พ.ค. 2563 ]6
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 984 ถุง) [ 7 พ.ค. 2563 ]9
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 984 ถุง) [ 7 พ.ค. 2563 ]8
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 สายทางจากศาลเจ้าปู่ ถึงไปทางหนองทำนบ [ 1 พ.ค. 2563 ]5
10 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 สายทางจากศาลเจ้าปู่ ถึงไปทางหนองทำนบ [ 1 พ.ค. 2563 ]6
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร ถ. 99-002 สายทางบ้านบะ หมู่ที่ 1 - บ้านบอน หมู่ที่ 4 ตำบลกระโพ [ 27 เม.ย. 2563 ]15
12 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร ถ. 99-001 สายทางบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 - บ้านปรีง หมู่ที่ 11 ตำบลบะ [ 27 เม.ย. 2563 ]14
13 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกสะอาด(โนนแคน) หมู่ที่ 3 จากถนนคสล.เดิม บ้านนางสีทน ฉิมงาม ถึงไปทางหนองแคน [ 20 เม.ย. 2563 ]7
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกสะอาด(โนนแคน) หมู่ที่ 3 จากถนนคสล.เดิม บ้านนางสีทน ฉิมงาม ถึงไปทางหนองแคน [ 20 เม.ย. 2563 ]7
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรดชนิดมือถือ [ 15 เม.ย. 2563 ]11
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรดชนิดมือถือ(Infared Themometer (Themoscam) [ 14 เม.ย. 2563 ]12
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรดชนิดมือถือ(Infared Themometer (Themoscam)) [ 14 เม.ย. 2563 ]11
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง [ 14 เม.ย. 2563 ]14
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร ถ. 99-001 สายทางบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 - บ้านปรีง หมู่ที่ 11 ตำบลบะ [ 13 เม.ย. 2563 ]20
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร ถ. 99-002 สายทางบ้านบะ หมู่ที่ 1 - บ้านบอน หมู่ที่ 4 ตำบลกระโพ [ 13 เม.ย. 2563 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22