องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 468 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ - บ้านขวาว หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง [ 4 มี.ค. 2564 ]0
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12- บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ [ 3 มี.ค. 2564 ]3
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน (ลงดินถม) บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 (สายทางจากถนนลาดยาง ถึงไปทางหนองอีเลิง) [ 15 ก.พ. 2564 ]1
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนน (ลงดินถม) บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายสถิตย์ ปานเพ็ชร ถึงไปทาง รพ.สต.บะ) [ 15 ก.พ. 2564 ]1
5 แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงถนน (ลงดินถม) บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายสถิตย์ ปานเพ็ชร ถึงไปทาง รพ.สต.บะ) [ 15 ก.พ. 2564 ]1
6 แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงถนน (ลงดินถม) บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 (สายทางจากถนนลาดยาง ถึง ไปทางหนองอีเลิง) [ 15 ก.พ. 2564 ]1
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ [ 11 ก.พ. 2564 ]1
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวทางจราจร สายทางภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์) [ 8 ธ.ค. 2563 ]43
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุด จากการใช้งานภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์) [ 4 ธ.ค. 2563 ]33
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]43
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางบ้านนายจิต ชาญศรี [ 18 ก.ย. 2563 ]49
12 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางบ้านนายจิต ชาญศรี [ 18 ก.ย. 2563 ]52
13 แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงดินถม) บ้านบะ หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านนายวุฒิพงษ์ ชาญศรี ถึง ไปทางบ้านนายสม สุขยา) [ 18 ก.ย. 2563 ]53
14 แบบ ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนน(ลงหินคลุก) สายทางภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 18 ก.ย. 2563 ]46
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3 โครงการ) [ 17 ก.ย. 2563 ]48
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านหนองสิม ม.14 [ 3 ก.ย. 2563 ]50
17 แบบ ปร.4โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านหนองสิม ม.14 [ 3 ก.ย. 2563 ]47
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ย. 2563 ]50
19 แบบ ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ย. 2563 ]49
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านหนองสิม ม.14 และ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเปือยปราสาท ม.4 [ 31 ส.ค. 2563 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24