วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมพื้นกระเบื้อง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์สว่างบ้านปรีง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างรถตู้ ขนาด 13 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 8 ขวด และกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพวิมพ์ชนิด เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง