วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม จำนวน 6 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนางหยุด บรรลุสุข - ไปทางที่พักสงฆ์ไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเทียนพรรษาและสังฆทานผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดหน้าต่างบานเลื่อนกระจก หรือแบบทึบ มีชั้นเก็บเอกสารอย่างน้อย 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากบ้านนางสมพงษ์ สายทะเล - ไปทางบ้านนางสีดา คงมั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก OKI Toner for B412/B432) จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทาง (ลงดินถม) สายทางภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องปลัด อบต./ห้องผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง