องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2562 ]71
82 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2562 ]53
83 แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2562 ]49
84 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 13 ก.ย. 2562 ]50
85 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 13 ก.ย. 2562 ]47
86 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.11 บ้านปรีง) [ 28 ส.ค. 2562 ]51
87 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.11 บ้านปรีง [ 28 ส.ค. 2562 ]42
88 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11 บ้านปรีง [ 28 ส.ค. 2562 ]52
89 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.12 บ้านหนองไผ่) [ 28 ส.ค. 2562 ]53
90 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.12 บ้านหนองไผ่ [ 28 ส.ค. 2562 ]51
91 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.12 บ้านหนองไผ่ [ 28 ส.ค. 2562 ]51
92 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ)) [ 22 ก.ค. 2562 ]43
93 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ถนนคสล.ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ) [ 22 ก.ค. 2562 ]46
94 แบบปร.4 ถนนคสล.ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 22 ก.ค. 2562 ]37
95 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,600 ถุง [ 24 มิ.ย. 2562 ]43
96 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสม ผมสองชั้น ถึง บ้านนางเทียนทอง ลักขษร) [ 24 มิ.ย. 2562 ]45
97 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสม ผมสองชั้น ถึง บ้านนางเทียนทอง ลักขษร [ 24 มิ.ย. 2562 ]45
98 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสม ผมสองชั้น ถึง บ้านนางเทียนทอง ลักขษร [ 24 มิ.ย. 2562 ]45
99 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสิงห์สำอาง ฉิมงาม ถึง บ้านนางสลิน ชาญศรี) [ 24 มิ.ย. 2562 ]44
100 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสิงห์สำอาง ฉิมงาม ถึง บ้านนางสลิน ชาญศรี [ 24 มิ.ย. 2562 ]42
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23