องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 สายทางจากบ้านบัญชี ยังมี ถึงไปทางบ้านนายจันที เชิดชู [ 28 ก.พ. 2563 ]32
62 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 สายทางจากบ้านบัญชี ยังมี ถึงไปทางบ้านนายจันที เชิดชู [ 28 ก.พ. 2563 ]27
63 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 สายทางจากบ้านผางเก่า ถึงไปทางบ้านหนองขวาว [ 14 ก.พ. 2563 ]32
64 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 สายทางจากบ้านผางเก่า ถึงไปทางบ้านหนองขวาว [ 14 ก.พ. 2563 ]29
65 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสมบูรณ์ หอมจันทร์ ถึงไปทางเมรุ [ 12 ก.พ. 2563 ]33
66 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสมบูรณ์ หอมจันทร์ ถึงไปทางเมรุ [ 12 ก.พ. 2563 ]33
67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 สายทางถนนคสล.เดิม จากหน้าหมู่บ้าน ถึงไปทางวัดป่า [ 28 ม.ค. 2563 ]30
68 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 สายทางถนนคสล.เดิม จากหน้าหมู่บ้าน ถึงไปทางวัดป่า [ 28 ม.ค. 2563 ]38
69 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง ถึงไปทางบ้านเฉนียง [ 20 ม.ค. 2563 ]38
70 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง ถึงไปทางบ้านเฉนียง [ 20 ม.ค. 2563 ]43
71 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 โครงการ [ 16 ม.ค. 2563 ]46
72 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านโนนแคน ถึง ไปทางบ้านโนนสูง [ 22 ต.ค. 2562 ]44
73 แบบปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านโนนแคน ถึง ไปทางบ้านโนนสูง [ 22 ต.ค. 2562 ]46
74 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านโนนแคน ถึง ไปทางบ้านโนนสูง [ 22 ต.ค. 2562 ]59
75 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 [ 9 ต.ค. 2562 ]60
76 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านสำโรง หมู่ที่ิ 7 [ 9 ต.ค. 2562 ]46
77 แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 [ 9 ต.ค. 2562 ]44
78 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด-ไปทางบ้านหนองขวาว [ 9 ต.ค. 2562 ]73
79 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านหนองขวาว [ 9 ต.ค. 2562 ]49
80 แบบปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านหนองขวาว [ 9 ต.ค. 2562 ]60
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23