องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร ถ. 99-001 สายทางบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 - บ้านปรีง หมู่ที่ 11 ตำบลบะ [ 27 เม.ย. 2563 ]42
42 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกสะอาด(โนนแคน) หมู่ที่ 3 จากถนนคสล.เดิม บ้านนางสีทน ฉิมงาม ถึงไปทางหนองแคน [ 20 เม.ย. 2563 ]21
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกสะอาด(โนนแคน) หมู่ที่ 3 จากถนนคสล.เดิม บ้านนางสีทน ฉิมงาม ถึงไปทางหนองแคน [ 20 เม.ย. 2563 ]29
44 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรดชนิดมือถือ [ 15 เม.ย. 2563 ]27
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรดชนิดมือถือ(Infared Themometer (Themoscam) [ 14 เม.ย. 2563 ]26
46 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรดชนิดมือถือ(Infared Themometer (Themoscam)) [ 14 เม.ย. 2563 ]25
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง [ 14 เม.ย. 2563 ]31
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร ถ. 99-001 สายทางบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 - บ้านปรีง หมู่ที่ 11 ตำบลบะ [ 13 เม.ย. 2563 ]39
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร ถ. 99-002 สายทางบ้านบะ หมู่ที่ 1 - บ้านบอน หมู่ที่ 4 ตำบลกระโพ [ 13 เม.ย. 2563 ]43
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากถนนคสล.เดิม บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ถึงไปทางบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 [ 10 เม.ย. 2563 ]30
51 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากถนนคสล.เดิม บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ถึงไปทางบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 [ 10 เม.ย. 2563 ]26
52 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ [ 31 มี.ค. 2563 ]33
53 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากถนน คสล.เดิม บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ถึงไปทางบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 [ 31 มี.ค. 2563 ]34
54 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทางจากถนน คสล.เดิม บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ถึงไปทางบ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 [ 31 มี.ค. 2563 ]27
55 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ [ 30 มี.ค. 2563 ]29
56 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]30
57 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางจากถนน คสล.เดิม ถึงไปทางโรงสีชุมชน [ 11 มี.ค. 2563 ]31
58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางจากถนน คสล.เดิม ถึงไปทางโรงสีชุมชน [ 11 มี.ค. 2563 ]25
59 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 15 จากบ้านนางมะลิ สมสวย ถึงไปทางบ้านนายประกอบ บุญครอง [ 11 มี.ค. 2563 ]31
60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 15 จากบ้านนางมะลิ สมสวย ถึงไปทางบ้านนายประกอบ บุญครอง [ 11 มี.ค. 2563 ]30
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23