องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
191 แบบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 [ 8 มี.ค. 2559 ]
192 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 6 คัน [ 25 ก.พ. 2559 ]
193 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ [ 25 ก.พ. 2559 ]
194 ประมาณราคากลางปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ [ 25 ก.พ. 2559 ]
195 ประกาศอำเภอท่าตูม เรื่อง เสนอราคากลาง โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จำนวน 6 โครงการ [ 24 ก.พ. 2559 ]
196 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ม7 [ 24 ก.พ. 2559 ]
197 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]
198 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 6 [ 24 ก.พ. 2559 ]
199 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม14 [ 24 ก.พ. 2559 ]
200 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสู่ไร่นาเกษตรกร ม8 [ 24 ก.พ. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26