องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
191 สรุปประมาณราคาก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8-ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]
192 ประมาณราคาก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8-ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]
193 ประกาศโครงการวางท่อประปา บ้านหนองไผ่ ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]
194 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 2 พ.ค. 2559 ]
195 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 2 พ.ค. 2559 ]
196 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]
197 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9,ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]
199 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 กับ ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]
200 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฝายน้ำล้น ม.8 [ 26 เม.ย. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27