องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 2 พ.ค. 2559 ]35
382 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]41
383 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]41
384 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9,ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]40
385 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 กับ ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]36
386 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฝายน้ำล้น ม.8 [ 26 เม.ย. 2559 ]37
387 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.ม.8 [ 26 เม.ย. 2559 ]40
388 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการถนน คสล.บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 [ 8 มี.ค. 2559 ]39
389 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการถนน คสล.บ้านยางเก่า หมู่ 13 [ 8 มี.ค. 2559 ]46
390 แบบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางเก่า ม.13 [ 8 มี.ค. 2559 ]40
391 แบบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 [ 8 มี.ค. 2559 ]42
392 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 6 คัน [ 25 ก.พ. 2559 ]39
393 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ [ 25 ก.พ. 2559 ]42
394 ประมาณราคากลางปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ [ 25 ก.พ. 2559 ]39
395 ประกาศอำเภอท่าตูม เรื่อง เสนอราคากลาง โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จำนวน 6 โครงการ [ 24 ก.พ. 2559 ]38
396 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ม7 [ 24 ก.พ. 2559 ]37
397 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]40
398 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 6 [ 24 ก.พ. 2559 ]41
399 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม14 [ 24 ก.พ. 2559 ]39
400 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสู่ไร่นาเกษตรกร ม8 [ 24 ก.พ. 2559 ]45
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23