องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
191 แบบ ปร.4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]
192 แบบ ปร.5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]
193 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.10 จากบ้านนายประดับ คงสุข-ซุ้มประตู [ 24 ก.พ. 2560 ]
194 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.7 จากถนนคสล.เดิม-ไปทางบ้านเฉนียง ม.8 [ 24 ก.พ. 2560 ]
195 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.4 จากวัดป่าโพธิ์สัตว์-ไปทางบ้านนางปุณนี ใจกล้า [ 24 ก.พ. 2560 ]
196 แบบ ปร.4 ถนนคสล.ม.10 จากบ้านนายประดับ คงสุข -ซุ้มประตู [ 24 ก.พ. 2560 ]
197 แบบ ปร.4 ถนนคสล.ม.7 จากถนน คสล.เดิม - ไปทางบ้านเฉนียง ม.8 [ 24 ก.พ. 2560 ]
198 แบบ ปร.4 ถนนคสล.ม.4 จากวัดโพธิ์สัตว์-ไปทางบ้านนางปุณนี ใจกล้า [ 24 ก.พ. 2560 ]
199 แบบ ปร.5 ถนนคสล.ม.10 จากบ้านนายประดับ คงสุข -ซุ้มประตูู [ 24 ก.พ. 2560 ]
200 แบบ ปร.5 ถนนคสล.ม.7 จากถนน คสล.เดิม - ไปทางบ้านเฉนียง ม.8 [ 24 ก.พ. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37