องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถนนคสล.ม.4 บ้านเปือยปราสาท สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางบ้านนายจิรายุทธ ลักขษร) [ 1 ก.ค. 2563 ]8
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 สายทางจากบ้านนายสมชาย คงบุญ ถึงไปทางบ้านนายนวล ตลับทองทาง [ 11 มิ.ย. 2563 ]10
23 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 สายทางจากบ้านนายสมชาย คงบุญ ถึงไปทางบ้านนายนวล ตลับทอง [ 11 มิ.ย. 2563 ]13
24 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 สายทางจากศาลาประชาคม ถึงไปทางบ้านนางประทีป ชาติบุบผา [ 11 มิ.ย. 2563 ]11
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 สายทางจากศาลาประชาคม ถึงไปทางบ้านนางประทีป ชาติบุบผา [ 11 มิ.ย. 2563 ]13
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 11 สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางหนองกันจาร [ 10 มิ.ย. 2563 ]13
27 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 11 สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงไปทางหนองกันจาร [ 10 มิ.ย. 2563 ]12
28 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถนนคสล.ม.5 บ้านโนนสูง,ถนนคสล.ม.6 บ้านผางเก่า) [ 8 มิ.ย. 2563 ]16
29 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ถนนคสล.ม.11 บ้านปรีง) [ 8 มิ.ย. 2563 ]15
30 แบบ ปร.4 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 สายทางจากบ้านนายวิโรจน์ ห่วงประโคน ถึงไปทางบ้านนายลัย สามพุดซา [ 25 พ.ค. 2563 ]14
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 สายทางจากบ้านนายวิโรจน์ ห่วงประโคน ถึงไปทางบ้านนายลัย สามพุดซา [ 25 พ.ค. 2563 ]18
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 25 พ.ค. 2563 ]16
33 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 25 พ.ค. 2563 ]15
34 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12) [ 21 พ.ค. 2563 ]15
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์(โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 984 ถุง) [ 7 พ.ค. 2563 ]23
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 984 ถุง) [ 7 พ.ค. 2563 ]25
37 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 984 ถุง) [ 7 พ.ค. 2563 ]24
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 สายทางจากศาลเจ้าปู่ ถึงไปทางหนองทำนบ [ 1 พ.ค. 2563 ]24
39 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 สายทางจากศาลเจ้าปู่ ถึงไปทางหนองทำนบ [ 1 พ.ค. 2563 ]20
40 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร ถ. 99-002 สายทางบ้านบะ หมู่ที่ 1 - บ้านบอน หมู่ที่ 4 ตำบลกระโพ [ 27 เม.ย. 2563 ]35
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23