องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.2 จากบ้านนายอักษร สร้อยจิต ถึง สี่แยก คสล.เดิม) [ 18 มิ.ย. 2562 ]
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 จากบ้านนายอักษร สร้อยจิต ถึง สี่แยก คสล.เดิม [ 18 มิ.ย. 2562 ]
13 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 จากบ้านนายอักษร สร้อยจิต ถึง สี่แยก คสล.เดิม [ 18 มิ.ย. 2562 ]
14 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.5 บ้านโนนสูง) [ 28 พ.ค. 2562 ]
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 บ้านโนนสูง จากบ้านนายสุธี ตลับทอง ถึงแยกบ้านนางชญานิศ กิติคุณปกรณ์ [ 28 พ.ค. 2562 ]
16 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 บ้านโนนสูง จากบ้านนายสุธี ตลับทอง ถึงแยกบ้านนางชญานิศ กิติคุณปกรณ์ [ 28 พ.ค. 2562 ]
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจัดซื้อยางมะตอย จำนวน 1,600 ถุง) [ 15 พ.ค. 2562 ]
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ถนนคสล.ม.6 บ้านผางเก่า จากบ้านนายบุญเพ็ง ตลับทอง ถึง บ้านนายเทอม สืบเทพ [ 8 พ.ค. 2562 ]
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการถนนคสล.ม.6 บ้านผางเก่า จากบ้านนายบุญเพ็ง ตลับทอง ถึง บ้านนายเทอม สืบเทพ [ 8 พ.ค. 2562 ]
20 แบบปร.4 โครงการถนนคสล.ม.6 บ้านผางเก่า จากบ้านนายบุญเพ็ง ตลับทอง ถึง บ้านนายเทอม สืบเทพ [ 8 พ.ค. 2562 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37