องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 385 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.12 บ้านหนองไผ่) [ 28 ส.ค. 2562 ]10
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.12 บ้านหนองไผ่ [ 28 ส.ค. 2562 ]11
23 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.12 บ้านหนองไผ่ [ 28 ส.ค. 2562 ]10
24 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ)) [ 22 ก.ค. 2562 ]7
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ถนนคสล.ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ) [ 22 ก.ค. 2562 ]6
26 แบบปร.4 ถนนคสล.ม.2 บ้านหนองตาไก้ สายทางภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ [ 22 ก.ค. 2562 ]4
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,600 ถุง [ 24 มิ.ย. 2562 ]7
28 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสม ผมสองชั้น ถึง บ้านนางเทียนทอง ลักขษร) [ 24 มิ.ย. 2562 ]4
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสม ผมสองชั้น ถึง บ้านนางเทียนทอง ลักขษร [ 24 มิ.ย. 2562 ]5
30 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสม ผมสองชั้น ถึง บ้านนางเทียนทอง ลักขษร [ 24 มิ.ย. 2562 ]6
31 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสิงห์สำอาง ฉิมงาม ถึง บ้านนางสลิน ชาญศรี) [ 24 มิ.ย. 2562 ]7
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสิงห์สำอาง ฉิมงาม ถึง บ้านนางสลิน ชาญศรี [ 24 มิ.ย. 2562 ]7
33 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านบะ สายทางจากบ้านนายสิงห์สำอาง ฉิมงาม ถึง บ้านนางสลิน ชาญศรี [ 24 มิ.ย. 2562 ]8
34 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.2 จากบ้านนายอักษร สร้อยจิต ถึง สี่แยก คสล.เดิม) [ 18 มิ.ย. 2562 ]6
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 จากบ้านนายอักษร สร้อยจิต ถึง สี่แยก คสล.เดิม [ 18 มิ.ย. 2562 ]5
36 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 จากบ้านนายอักษร สร้อยจิต ถึง สี่แยก คสล.เดิม [ 18 มิ.ย. 2562 ]10
37 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.5 บ้านโนนสูง) [ 28 พ.ค. 2562 ]6
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 บ้านโนนสูง จากบ้านนายสุธี ตลับทอง ถึงแยกบ้านนางชญานิศ กิติคุณปกรณ์ [ 28 พ.ค. 2562 ]5
39 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 บ้านโนนสูง จากบ้านนายสุธี ตลับทอง ถึงแยกบ้านนางชญานิศ กิติคุณปกรณ์ [ 28 พ.ค. 2562 ]7
40 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจัดซื้อยางมะตอย จำนวน 1,600 ถุง) [ 15 พ.ค. 2562 ]7
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20