องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ตารางแสดงวงเงินประมาณก่อสร้างขุดลอกสระม.6 [ 4 ส.ค. 2559 ]43
362 ประมาณราคากลางก่อสร้างขุดลอกสระม.6 [ 4 ส.ค. 2559 ]44
363 ตารางแสดงวงเงินประมาณขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้านม.8-ม.12 [ 4 ส.ค. 2559 ]40
364 สรุปประมาณราคากลางขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้านม.8-ม.12 [ 4 ส.ค. 2559 ]47
365 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.5 [ 11 ก.ค. 2559 ]39
366 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.5 [ 11 ก.ค. 2559 ]41
367 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ,คสล.ม.1,ม.5 [ 11 ก.ค. 2559 ]43
368 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.1 [ 11 ก.ค. 2559 ]42
369 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.1 [ 11 ก.ค. 2559 ]41
370 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ [ 11 ก.ค. 2559 ]36
371 แบบราคากลางต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ [ 11 ก.ค. 2559 ]39
372 สรุปประมาณราคาก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ [ 11 ก.ค. 2559 ]37
373 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 [ 11 ก.ค. 2559 ]33
374 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน) ม.8 [ 11 ก.ค. 2559 ]40
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ถนนหินคลุก ม.8 [ 11 ก.ค. 2559 ]35
376 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน จาก ม.8 - ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]37
377 สรุปประมาณราคาก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8-ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]37
378 ประมาณราคาก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8-ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]43
379 ประกาศโครงการวางท่อประปา บ้านหนองไผ่ ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]43
380 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 2 พ.ค. 2559 ]42
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23