องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 385 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 22 ต.ค. 2558 ]5
362 แบบสรุปราคากลางถนนคสล.ม.10 [ 22 ต.ค. 2558 ]6
363 แบบราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 22 ต.ค. 2558 ]7
364 การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2558 [ 30 ก.ย. 2558 ]3
365 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 11 ก.ย. 2558 ]2
366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.หมู่ที่ 11 [ 29 ก.ค. 2558 ]2
367 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง ม.11 [ 14 ก.ค. 2558 ]2
368 ประกาศและบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 7 โครงการ [ 25 พ.ค. 2558 ]2
369 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จํานวน 7 โครงการ [ 29 เม.ย. 2558 ]3
370 ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองตาไก้ ม.2 [ 19 มี.ค. 2558 ]4
371 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 [ 2 มี.ค. 2558 ]3
372 สรุปผลการประมูลและประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติงานระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.8,7 [ 28 พ.ย. 2557 ]3
373 สรุปผลการประมูลและประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติงานก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.11 [ 28 พ.ย. 2557 ]2
374 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ม.8,7 [ 28 พ.ย. 2557 ]3
375 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง ม.11 [ 28 พ.ย. 2557 ]2
376 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8,7 [ 29 ต.ค. 2557 ]2
377 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 11 [ 29 ต.ค. 2557 ]4
378 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 [ 22 ก.ค. 2557 ]1
379 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ [ 18 เม.ย. 2557 ]5
380 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ [ 18 เม.ย. 2557 ]3
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20