องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
171 แบบราคากลางต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ [ 11 ก.ค. 2559 ]
172 สรุปประมาณราคาก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ [ 11 ก.ค. 2559 ]
173 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 [ 11 ก.ค. 2559 ]
174 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน) ม.8 [ 11 ก.ค. 2559 ]
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ถนนหินคลุก ม.8 [ 11 ก.ค. 2559 ]
176 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน จาก ม.8 - ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]
177 สรุปประมาณราคาก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8-ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]
178 ประมาณราคาก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8-ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]
179 ประกาศโครงการวางท่อประปา บ้านหนองไผ่ ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]
180 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 2 พ.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26