องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
171 ถนนหินคลุก บ้านเฉนียง หมู่.8 [ 4 เม.ย. 2560 ]
172 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด ม.3 [ 4 เม.ย. 2560 ]
173 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเฉนียง ม.8 [ 4 เม.ย. 2560 ]
174 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]
175 แบบ ปร.4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]
176 แบบ ปร.5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]
177 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.10 จากบ้านนายประดับ คงสุข-ซุ้มประตู [ 24 ก.พ. 2560 ]
178 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.7 จากถนนคสล.เดิม-ไปทางบ้านเฉนียง ม.8 [ 24 ก.พ. 2560 ]
179 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.4 จากวัดป่าโพธิ์สัตว์-ไปทางบ้านนางปุณนี ใจกล้า [ 24 ก.พ. 2560 ]
180 แบบ ปร.4 ถนนคสล.ม.10 จากบ้านนายประดับ คงสุข -ซุ้มประตู [ 24 ก.พ. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35