องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 385 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการถนน คสล.บ้านยางเก่า หมู่ 13 [ 8 มี.ค. 2559 ]8
322 แบบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางเก่า ม.13 [ 8 มี.ค. 2559 ]5
323 แบบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 [ 8 มี.ค. 2559 ]6
324 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 6 คัน [ 25 ก.พ. 2559 ]4
325 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ [ 25 ก.พ. 2559 ]6
326 ประมาณราคากลางปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ [ 25 ก.พ. 2559 ]7
327 ประกาศอำเภอท่าตูม เรื่อง เสนอราคากลาง โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จำนวน 6 โครงการ [ 24 ก.พ. 2559 ]3
328 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ม7 [ 24 ก.พ. 2559 ]4
329 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]5
330 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 6 [ 24 ก.พ. 2559 ]6
331 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม14 [ 24 ก.พ. 2559 ]8
332 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสู่ไร่นาเกษตรกร ม8 [ 24 ก.พ. 2559 ]8
333 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการก่อสร้างขุดลอกหนองปรือ ม 11 [ 24 ก.พ. 2559 ]6
334 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.11 [ 19 ก.พ. 2559 ]6
335 แบบสรุปราคากลางถนนคสล.ม.11 [ 19 ก.พ. 2559 ]6
336 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.12 [ 15 ก.พ. 2559 ]7
337 แบบสรุปราคากลางถนนคสล.ม.12 [ 15 ก.พ. 2559 ]7
338 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.7 [ 9 ก.พ. 2559 ]8
339 แบบสรุปราคากลางถนนคสล.ม.7 [ 9 ก.พ. 2559 ]4
340 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้าง คสล ม.7 [ 9 ก.พ. 2559 ]6
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20