องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขุดลอกสระหนองแคน ม.3 [ 25 ต.ค. 2559 ]41
322 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ถนนคสล.ม.10(จากแยกคสล.เดิม-บ้านนายคง บุญครอง) [ 25 ต.ค. 2559 ]45
323 แบบปร.4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10(จากแยกคสล.เดิม-บ้านนายคง บุญครอง) [ 25 ต.ค. 2559 ]38
324 แบบปร.5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10(จากแยกคสล.เดิม-บ้านนายคง บุญครอง) [ 25 ต.ค. 2559 ]37
325 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวจราจรภายในตำบลบะ [ 25 ต.ค. 2559 ]45
326 แบบปร.4 ซ่อมแซมถนน ปรับเกรดผิวจราจรภายในตำบลบะ [ 25 ต.ค. 2559 ]40
327 แบบปร.5 ซ่อมแซมถนน ปรับเกรดผิวจราจรภายในตำบลบะ [ 25 ต.ค. 2559 ]39
328 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ จำนวน 6 โครงการ [ 4 ต.ค. 2559 ]45
329 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน)ม.5 [ 4 ต.ค. 2559 ]38
330 แบบประมาณราคาก่อสร้างถนนหินคลุกม.5 [ 4 ต.ค. 2559 ]39
331 แบบประมาณราคาถนนหินคลุกม.5 [ 4 ต.ค. 2559 ]44
332 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถนนคสล.ม.6 [ 4 ต.ค. 2559 ]37
333 แบบปร.5 ถนนคสล.ม.6 [ 4 ต.ค. 2559 ]39
334 แบบปร.4 ถนนคสล.ม.6 [ 4 ต.ค. 2559 ]40
335 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถนนคสล.ม.1 [ 4 ต.ค. 2559 ]43
336 แบบปร.5 ถนนคสล.ม.1 [ 4 ต.ค. 2559 ]39
337 แบบปร.4 ถนนคสล.ม.1 [ 4 ต.ค. 2559 ]41
338 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถนนคสล.ม.4 [ 4 ต.ค. 2559 ]36
339 แบบปร.5 ถนนคสล.ม.4 [ 4 ต.ค. 2559 ]36
340 แบบปร.4 ถนนคสล.ม.4 [ 4 ต.ค. 2559 ]37
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23