องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
161 ตารางแสดงวงเงินประมาณก่อสร้างขุดลอกสระม.6 [ 4 ส.ค. 2559 ]
162 ประมาณราคากลางก่อสร้างขุดลอกสระม.6 [ 4 ส.ค. 2559 ]
163 ตารางแสดงวงเงินประมาณขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้านม.8-ม.12 [ 4 ส.ค. 2559 ]
164 สรุปประมาณราคากลางขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้านม.8-ม.12 [ 4 ส.ค. 2559 ]
165 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.5 [ 11 ก.ค. 2559 ]
166 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.5 [ 11 ก.ค. 2559 ]
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ,คสล.ม.1,ม.5 [ 11 ก.ค. 2559 ]
168 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.1 [ 11 ก.ค. 2559 ]
169 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.1 [ 11 ก.ค. 2559 ]
170 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ [ 11 ก.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26