องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 385 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.1 [ 11 ก.ค. 2559 ]7
302 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ [ 11 ก.ค. 2559 ]3
303 แบบราคากลางต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ [ 11 ก.ค. 2559 ]6
304 สรุปประมาณราคาก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำศูนย์บะ [ 11 ก.ค. 2559 ]5
305 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 [ 11 ก.ค. 2559 ]4
306 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน) ม.8 [ 11 ก.ค. 2559 ]5
307 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ถนนหินคลุก ม.8 [ 11 ก.ค. 2559 ]4
308 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน จาก ม.8 - ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]7
309 สรุปประมาณราคาก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8-ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]3
310 ประมาณราคาก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8-ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]6
311 ประกาศโครงการวางท่อประปา บ้านหนองไผ่ ม.12 [ 7 มิ.ย. 2559 ]6
312 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 2 พ.ค. 2559 ]7
313 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 2 พ.ค. 2559 ]5
314 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]7
315 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]6
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9,ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]7
317 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 กับ ม.10 [ 2 พ.ค. 2559 ]3
318 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฝายน้ำล้น ม.8 [ 26 เม.ย. 2559 ]5
319 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.ม.8 [ 26 เม.ย. 2559 ]4
320 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการถนน คสล.บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 [ 8 มี.ค. 2559 ]4
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20