องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 385 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 แบบ ปร.5 ถนนคสล.บ้านโนนสูง ม.5 ถนนภายในหมู่บ้าน [ 12 มิ.ย. 2560 ]3
202 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ [ 15 พ.ค. 2560 ]5
203 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.บ้านผางเก่า ม.6 [ 4 เม.ย. 2560 ]8
204 แบบ ปร.4 ถนนคสล.ม.6 จากสายทางถนนคสล.เดิม - ไปทางบ้านหนองตาไก้ [ 4 เม.ย. 2560 ]6
205 แบบ ปร.5 ถนนคสล.ม.6 จากสายทางถนนคสล.เดิม - ไปทางบ้านหนองตาไก้ [ 4 เม.ย. 2560 ]4
206 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด ม.3 [ 4 เม.ย. 2560 ]5
207 ถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด ม.3 [ 4 เม.ย. 2560 ]5
208 ถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่.3 [ 4 เม.ย. 2560 ]8
209 ถนนหินคลุก บ้านเฉนียง ม.8 [ 4 เม.ย. 2560 ]5
210 ถนนหินคลุก บ้านเฉนียง หมู่.8 [ 4 เม.ย. 2560 ]6
211 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด ม.3 [ 4 เม.ย. 2560 ]4
212 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเฉนียง ม.8 [ 4 เม.ย. 2560 ]4
213 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]6
214 แบบ ปร.4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]3
215 แบบ ปร.5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]3
216 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.10 จากบ้านนายประดับ คงสุข-ซุ้มประตู [ 24 ก.พ. 2560 ]5
217 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.7 จากถนนคสล.เดิม-ไปทางบ้านเฉนียง ม.8 [ 24 ก.พ. 2560 ]8
218 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.4 จากวัดป่าโพธิ์สัตว์-ไปทางบ้านนางปุณนี ใจกล้า [ 24 ก.พ. 2560 ]4
219 แบบ ปร.4 ถนนคสล.ม.10 จากบ้านนายประดับ คงสุข -ซุ้มประตู [ 24 ก.พ. 2560 ]9
220 แบบ ปร.4 ถนนคสล.ม.7 จากถนน คสล.เดิม - ไปทางบ้านเฉนียง ม.8 [ 24 ก.พ. 2560 ]6
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20