องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
91 ถนนหินคลุก บ้านเฉนียง ม.8 [ 4 เม.ย. 2560 ]
92 ถนนหินคลุก บ้านเฉนียง หมู่.8 [ 4 เม.ย. 2560 ]
93 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด ม.3 [ 4 เม.ย. 2560 ]
94 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเฉนียง ม.8 [ 4 เม.ย. 2560 ]
95 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]
96 แบบ ปร.4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]
97 แบบ ปร.5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเก่า ม.13 [ 4 เม.ย. 2560 ]
98 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.10 จากบ้านนายประดับ คงสุข-ซุ้มประตู [ 24 ก.พ. 2560 ]
99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.7 จากถนนคสล.เดิม-ไปทางบ้านเฉนียง ม.8 [ 24 ก.พ. 2560 ]
100 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคลส.ม.4 จากวัดป่าโพธิ์สัตว์-ไปทางบ้านนางปุณนี ใจกล้า [ 24 ก.พ. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27