องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน


วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นำโดย นายสว่าง ชาญ ศรี คณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา To be number one ตำบลบะ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด" โดยนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธาน เปิดงาน

ณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีชมรม To be number one เข้าร่วมจำนวน 15 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

2. โรงเรียนบ้านปรีง

3. โรงเรียนบ้านบะ

4. โรงเรียนบ้านเฉนียง

5. บะ

6. บ้านโคกสะอาด

7. บ้านหนองตาไก้

8. บ้านสำโรง

9. บ้านเฉนียง

10. บ้านตาเป็ก

11. บ้านปรีง หมู่ที่ 10

12. บ้านปรีง หมู่ที่ 11

13. บ้านหนองไผ่

14. บ้านยางเก่า

15. บ้านปรีง หมู่ที่ 15

มีกิจกรรมการกล่าวปฏิญาณไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และการแสดงของชมรม จำนวน 6 ชุด ดังนี้

1. นักเรียนโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านปรีง

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านบะ

4. นักเรียนโรงเรียนบ้านเฉนียง

5. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข เขต รพ.สต.ปรีง

6. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข เขต รพ.สต.บะ

โดยมี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หิมวันต์ บ้านบะ เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิธรรม บ้านเปือยปราสาท โค้งเจริญ ผกก.สภ.กระโพ รักษาการสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นายก อบต.บะ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม โรงเรียนบ้านปรีง โรงเรียนบ้านบะ โรงเรียนบ้านเฉนียง ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอท่าตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และอสม.ตำบลบะ ร่วมกิจกรรม

2023-08-16
2023-07-26
2023-06-28
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-09
2023-06-01
2023-05-23
2023-03-21
2023-03-20