องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบะ


วันที่ 16 ธันวาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชน เพื่อนำข้อมูล หาแนวทางแก้ไขตามความจำเป็นเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

2022-12-19
2022-12-16
2022-12-16
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-29
2022-11-28
2022-10-18
2022-08-15
2022-08-09