องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านและคัดเลือกผู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน


วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านและคัดเลือกผู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยนายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ นางสาวเนาวรัตน์ แก้วตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ พร้อมผู้แทนหมู่บ้านและผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน

2023-03-20
2023-03-17
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-16
2023-02-10
2023-01-18
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-28