องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

2022-12-19
2022-12-16
2022-12-16
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-29
2022-11-28
2022-10-18
2022-08-15
2022-08-09