องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

2022-12-19
2022-12-16
2022-12-16
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-29
2022-11-28
2022-10-18
2022-08-15
2022-08-09