องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


กิจกรรมอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบะ นายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรกระโพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมในกิจกรรมอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดป่าโพธิธรรม บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

2022-12-29
2022-12-28
2022-12-25
2022-10-18
2022-08-15
2022-08-09
2022-07-28
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-07